Harmonogram odbioru odpadów w gminie Baligród – 2020 r.

Pobierz w formacie PDF
(wersja do druku)

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

75 8642 1012 2003 1205 0293 0030