XIII Sesja Rady Gminy Baligród

Informujemy, że 24 października 2019 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie odbędzie się  XIII Sesja Rady Gminy Baligród.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2019 r.
5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja z wykonania budżetu Gminy Baligród za pierwsze półrocze 2019 roku.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na rok 2019,
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
9.   Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
11.  Zakończenie obrad sesji.