Rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu dzisiejszym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie, Dorota Sarzyńska oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny. Powitała zebranych uczniów i ich rodziców oraz grono pedagogiczne szkoły i zaproszonych gości. W trakcie  uroczystości wszystkich obecnych przywitał  również Wójt Gminy Baligród Robert Stępień.  Wójt najmłodszym uczniom wręczył  darmowe plecaki wraz z wyposażeniem, które ufundował Dyrektor PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie Krzysztof Majcher.