Możliwości pozyskania środków dla Kół Gospodyń Wiejskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji dostępnych pod adresem:
https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html