Ogłoszenie

Informacja dla mieszkańców miejscowości BALIGRÓD.

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że w związku z uszkodzeniem rurociągu głównego podczas prac przyłączeniowych dnia 14.06.2019r. wystąpiła przerwa w dostawie wody. Przerwa potrwa do czasu usunięcia awarii.