Informacja dotycząca zakazu spalania odpadów w piecach