Granty PPGR

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” Urząd Gminy Baligród informuje:

Sprzęt został już dostarczony do siedziby naszej gminy !

Jesteśmy w trakcie przygotowywania umów darowizny i oklejania sprzętu specjalnymi oznaczeniami.

Osoby uprawnione do wsparcia zostaną telefonicznie poinformowane o terminie podpisania umowy / odbioru sprzętu.

WAŻNA INFORMACJA!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa przesłało wzór umowy darowizny oraz protokołu zdawczo-odbiorczego, jaki będziemy stosować przy przekazywaniu Państwu sprzętu. Wynika z niego, że:

  1. Załącznikiem do umowy darowizny jest akt AKT URODZENIA DZIECKA, które zostało obdarowane. Prosimy, aby osoby, które nie mają aktu w domu, wystąpiły o odpis aktu do Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. W umowach darowizny mamy obowiązek wpisania danych z AKTUALNEGO DOWODU OSOBISTEGO (seria i numer) rodzica/opiekuna prawnego obdarowanego dziecka. Prosimy, aby sprawdzili Państwo termin ważności swoich dokumentów tożsamości.