Działaj Lokalnie 2022

Pragniemy poinformować, iż grupa nieformalna „Wspieramy naszą lokalną społeczność”
w składzie: Dorota Sarzyńska, Agnieszka Józefczyk, Jolanta Szpot przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Baligrodzie uzyskała dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2022” na projekt „Gramy w zielone bez barier”.
Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, w której dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Zaaranżowany teren z elementami placu zabaw będzie zlokalizowany przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła w Baligrodzie.                           

Środki na realizacje działania „Działaj Lokalnie 2022” pozyskano w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Bieszczadzką. Wysokość dotacji 5.000,00 zł. Okres realizacji projektu: 2022-06-01-2022-09-30.

#działajlokalnie #fundacjabieszczadzka #akademiarozwojufilantropiiwpolsce