Granty PPGR

Informujemy, że umowa dotycząca projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” została podpisana i pieniądze na zakup komputerów są już na koncie bankowym Urzędu Gminy.
Po przeprowadzeniu postępowania zakupowego w niedługim czasie będziemy się kontaktować z osobami, które zakwalifikowały się na to wsparcie.