Informacja o świadczonej w Gminie Baligród pomocy dla uchodźców z Ukrainy