Nowe numery telefonów

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że od dziś, tj. 07.01.2022 r.  zmienia się numeracja telefoniczna Urzędu. Aby skrócić czas oczekiwania na rozmowę, można dodzwonić się teraz bezpośrednio na poszczególne stanowiska.

13 4684 077 – Sekretariat

13 4390 510 – Kasa
13 4390 511 – Księgowość
13 4390 512 – Podatki
13 4390 513 – Gospodarka gruntami i Zarządzanie Kryzysowe
13 4390 514 – Gospodarka komunalna, Ochrona środowiska i leśnictwo
13 4390 515 – Budownictwo
13 4390 516 – Urząd Stanu Cywilnego