Zaproszenie

Stowarzyszenie Baligród Zapisany w Bieszczadzie oraz Wójt Gminy Baligród zapraszają na spotkanie: „Wanda Wiktor – dzielna ziemianka z Bystrego” dnia 22 października 2021 r. o godz. 17:30 w sali GOK w Baligrodzie.