Program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego

Fundacja ADRA Polska postanowiła wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom licznej grupy osób niepełnosprawnych i uruchomiła program bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej dla osób niepełnosprawnych z tego województwa. Mieszkańcy Gminy Baligród mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego.

Aby móc skorzystać z bezpłatnego wsparcia, wystarczy zarejestrować się na stronie Fundacji ADRA Polska pod poniższym linkiem:

https://www.adra.pl/wsparcie-dla-woj-podkarpackiego/

Po dokonaniu rejestracji pracownik Fundacji ADRA Polska skontaktuje się z każdą zainteresowaną otrzymaniem wsparcia osobą i pomoże w darmowej oraz w pełni anonimowej rejestracji na platformie GrupaWsparcia.pl. Idea anonimowości użytkowników portalu przyświeca założycielom od początku jego funkcjonowania, dlatego też przekazane dane potrzebne do wzięcia udziału w programie nie są przekazywane na platformę GrupaWsparcia.pl.

Więcej informacji w załączniku.