Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Huczwice 1/2019”, terenu położonego w Gminie Baligród

Wójt Gminy Baligród zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NAZWIE „HUCZWICE 1/2019”, TERENU POŁOŻONEGO W GMINIE BALIGRÓD WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO