GRANTY PPGR

W dniu 03.08.2022 od godz. 11:00 w sali GOK Wójt Gminy Baligród będzie podpisywał umowy i przekazywał sprzęt komputerowy, zakupiony w ramach Grantu PPGR.
W załącznikach wzór umowy darowizny, oraz procedury monitorowania trwałości Projektu Grantowego.
Ostateczni odbiorcy sprzętu zostaną telefonicznie poinformowani o szczegółach.