Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy Domy Pomocy Społecznej w Baligrodzie.

Decyzja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy Domy Pomocy Społecznej w Baligrodzie.