Zarządzenie Wójta Gminy Baligród

Zarządzenie Nr 170.2020 Wójta Gminy Baligród z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.