Zarządzenie

Wójta Gminy Baligród z dnia 29 czerwca 2020 roku  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Baligród przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości BYSTRE.