Zarządzenie

Zarządzenie  Wójta Gminy Baligród z dnia 29 czerwca 2020 roku  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości MCHAWA.