Dyżury aptek na terenie powiatu leskiego

Godziny pracy aptek na obszarze Powiatu Leskiego

Rada Powiatu Leskiego ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Leskiego w roku 2024. Apteka pełniąca dyżur całodobowy tydzień dyżurny rozpoczyna o godz. 8:00 w dniu rozpoczęcia tygodnia dyżurnego i kończy o godz. 8:00 w dniu zakończenia tygodnia dyżurnego.
Wszystkie dni wolne od pracy i święta wypadające w tygodniu dyżurnym obsługuje apteka pełniąca dyżur całodobowy.