Działaj Lokalnie 2021

W dniu 10 czerwca 2021 r. w Ustrzykach Dolnych Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II Dorota Sarzyńska podpisała umowę na dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2021” na realizację projektu w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Bieszczadzką. Wysokość dotacji 3.000,00 zł. Czas trwania projektu obejmuje okres: sierpień-grudzień 2021.r

W ramach grantu pozyskaliśmy środki na doposażenie sali świetlicowej i organizację tematycznych zajęć świetlicowych. Projekt „Świetlica po pandemii” zakłada doposażenie świetlicy szkolnej w dodatkowe pomoce edukacyjne wyrównujące szanse edukacyjne uczniów spowodowane zdalnym nauczaniem i nierównym dostępem do zdalnej edukacji wśród uczniów.

Projekt zakłada także stworzenie warunków, które będą sprzyjały odbudowie relacji rówieśniczych i pozytywnie wpłynie na ich ponowną socjalizację.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II uczęszczający na zajęcia świetlicowe. Głównym autorem projektu jest Pani Agnieszka Józefczyk, pedagog szkolny SP w Baligrodzie, a współautorami Pani Dorota Sarzyńska, dyrektor SP w Baligrodzie oraz Pani Jolanta Szpot dyrektor GZOPO w Baligrodzie.