Informacja o prowadzonych naborach wniosków

  1. OGŁOSZENIE NR 3/2021:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 2.1.1).

Termin składania wniosków:

od 30.06.2021 r. do 13.07.2021 r.

 

  1. OGŁOSZENIE NR 4/2021:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Przedsięwzięcie 1.3.2)

Termin składania wniosków:

od 30.06.2021 r. do 29.07.2021 r.

 

  1. OGŁOSZENIE NR 1/2021/G:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego (Przedsięwzięcie 1.5.2)

Termin składania wniosków:

od 30.06.2021 r. do 13.07.2021 r.

Ogłoszenia o naborze wniosków znajdują się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

ul. 1000-lecia 1, 38-600 Lesko
tel/fax 13 469 62 03
e-mail: