Informacja o prowadzonym naborze wniosków: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 2.2.2).

 

Termin składania wniosków:
od 01.06.2021 r. do 14.06.2021 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady
ul. 1000-lecia 1
38-600 Lesko

tel/fax 13 469 62 03
e-mail: