Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana ulgą dla młodych.

Kogo dotyczy?

Każdego, kto łącznie spełnia poniższe warunki:
• uzyskał przychody: z pracy, ze zlecenia, praktyki
absolwenckiej lub stażu uczniowskiego,
• w momencie uzyskania tych przychodów
nie ukończył 26. roku życia.

Więcej informacji z broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Broszura_MF_Zerowy_PIT_dla_mlodych_INTERNET(1) 572 KB