Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Szanowni Państwo,

w dniu 20.04.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baligród na okres 3 lat.

W związku z powyższym przypominamy, że w okresie 01.05.2021 r. – 01.05.2024r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (wg. zatwierdzonej taryfy) w załączniku poniżej.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Informacja o zmianie cen i stawek opłat 275 KB
pdf Decyzja RZ.RZT.70.140.2021.MKO 4 MB