Zawiadomienie

Zgodnie z art. 21 oraz art. 22 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze zm.) informuje się, że w siedzibie Urzędu Gminy Baligród został złożony projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, własności – „MAWE – GROUP” Sp. z o. o. na okres obowiązywania od 1.01.2021 do 31.12.2030 r. – celem zatwierdzenia.

            W terminie do 5 kwietnia br. Zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Zawiadomienie 190 KB