Ogłoszenie – awaria

W dniu dzisiejszym 21.12.2020 występuje awaria sieci wodociągowej na odcinku Baligród ul. Kazimierza Wielkiego, do czasu jej usunięcia występować będą braki w dostawie wody.