Ptasia grypa

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie doniesieniami dotyczącymi stwierdzenia kolejnych ognisk ptasiej grypy w Polsce, istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terenie województwa podkarpackiego. Wobec powyższego Powiatowy lekarz Weterynarii w Lesku zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty wśród mieszkańców gminy informacji o konieczności powiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej o przypadkach znajdowania padłych dzikich ptaków. Informację taką należy niezwłocznie przekazać telefonicznie na numery: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku: (13) 469 – 83 – 00, kom.: 694 455 751 lub 694 455 749.

 

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Pismo 342 KB