Środki pozyskane z Krajowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych

Urząd Gminy w Baligrodzie informuje, że otrzymał dofinasowanie z Krajowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 400 000,00 zł na „Rewitalizację Centrum Baligrodu w tym Budowa DPS dla 30 osób z wyposażeniem, Budowa budynku wielorodzinnego 13 mieszkań, budowa kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą, budowa placu targowego” oraz kwotę 540 000,00 zł na „Modernizację stacji uzdatniania wody”. Ranking został ogłoszony na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem https://rzeszow.uw.gov.pl/dla-mediow/materialy-dla-mediow/