konkursy zachęcające do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości

Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcam do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości poprzez aktywne włączenie się w różne inicjatywy mające podkreślić wyjątkowość tego czasu.
W tym roku organizowane są 3 konkursy on-line w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022, Priorytet 2, Schemat 2C. Są to:
1. konkurs plastyczny pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
2. konkurs fotograficzny pt. „Polska jest w nas”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
3. konkurs wideo pt. „Wywiad ze świadkiem historii”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Bohaterstwo Pokoleń”

Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży, dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie. Ich celem jest upowszechnienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyty na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz propagowanie wartości patriotycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów znajdują się na stronie internetowej https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy oraz w dołączonych Regulaminach. W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Wojewody tel. /17/ 867 12 49 lub /17/ 867 12 69 oraz pod adresem email: