Informacja

Informujemy, że w dniu 22.10.2020r. o godz. 16:00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Baligród w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie.

Porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności  obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.
5. Powołanie  Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów  uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej ewidencji gruntów jako działka nr 994/3 położona w miejscowości Baligród.
c)  pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi.
d)  wyboru przedstawiciela Gminy Baligród do Rady  Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania  oraz odpowiedzi.
9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
10. Zakończenie obrad sesji.

Link do Sesji na żywo

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Porządek obrad sesji 142 KB