Ogłoszenie – awaria wodociągu

Informuję że dnia 17.09.2020 nastąpiła awaria sieci wodociągowej w miejscowości Bystre, Baligród. Do czasu jej usunięcia występować będą braki w dostawie wody na terenie miejscowości Bystre, Baligród. Przewidywany czas usunięcia awarii – 18.09.2020 godzina 16:00.