Lokalny program rewitalizacji gminy Baligród na lata 2016-2023

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem wniosku „Rewitalizacja w Gminie Baligród” Urząd Gminy do 14.09.2018 r. złoży odpowiednie dokumenty, dzięki czemu możliwa będzie realizacja programu.
Program ten rozłożony jest na 7 lat (2016-2023) i dotyczy nie tylko odnowy Gminy w sferze technicznej, ale także społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej.
Pierwsze 2 lata przeznaczone zostały na omówienie zagadnień związanych z programem poprzez spotkania z Dyrektorem Instytutu Doradztwa Europejskiego – Innowacja s.c. dr. Edytą Bieniek-Białas, Z-cą Dyrektora mgr. Wacławem Klepackim. Dodatkowo w opracowaniu dokumentu pracowali również dr Marzena Kozyra i dr Paweł Kozyra.

Poniżej przedstawiamy ogólne informacje dotyczące realizowanego programu. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w załączniku PDF, który można pobrać poniżej.

Pobierz dokument

Wizualizacja rewitalizacji Gminy: