XXII Sesja Rady Gminy w Baligrodzie

W dniu 6 sierpnia 2020r. o godz.16:00 w systemie online odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Baligród.

Porządek  obrad sesji :

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności  obrad sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Powołanie  Komisji Wniosków  i  Uchwał.

5. Rozpatrzenie projektów  uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baligród za rok 2019

b) udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

c) udzielenia Wójtowi Gminy Baligród absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

d) zmiany w budżecie gminy na rok 2020

e) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Baligród nieruchomości położonej w miejscowości Zahoczewie

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Baligród nieruchomości położonej w miejscowości Roztoki Dolne

6. Interpelacje, wnioski i zapytania  oraz odpowiedzi.

7. Sprawozdanie  Komisji Wniosków i Uchwał.

8. Zakończenie obrad sesji.

 

adres internetowy pod którym będzie można śledzić głosowanie https://sesje.live/rada/obrady/porzadek/1821012

adres internetowy transmisji video  https://sesje.live/katalog/podkarpackie/1821000-leski/1821012-urzad-gminy-baligrod/0