Ważna informacja dla Mieszkańców Gminy Baligród

W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji o rzekomej dezynfekcji Ośrodka Zdrowia w Baligrodzie i jego dwutygodniowym zamknięciu,  Urząd Gminy
w Baligrodzie dementuje powyższe informacje. Jednocześnie prosi o zachowanie szczególnej ostrożności przy telefonicznych próbach wyłudzenia danych osobowych.

Ośrodek Zdrowia w Baligrodzie funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 13 4684009.