OBOWIĄZKOWE ZAKRYWANIE UST I NOSA

Od 16 kwietnia br. do odwołania w miejscach ogólnodostępnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa
Można do tego celu użyć odzieży lub jej części (np. chustki), maski albo maseczki.

Maseczki trzeba nosić w miejscach publicznych, a więc:

– w obiektach handlowych, na targowiskach itp.;
– w zakładach pracy;
– w budynkach użyteczności publicznej;
– w kościołach i innych obiektach kultu religijnego;
– na terenach nieruchomości wspólnych, czyli np. na klatkach schodowych i w windach; na drogach, placach, w parkach, w lasach i innych terenach
zielonych;
-w transporcie publicznym;
– w samochodzie, chyba, że podróżujemy sami lub tylko z dzieckiem do lat 4.

Przepisu o zakrywaniu nosa i ust nie stosuje się w przypadku: poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, dzieci poniżej 4 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa, w przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.