Dofinansowanie Zdalna Szkoła

Drodzy Państwo,

Z przyjemnością informujemy że Gmina Baligród w ramach wniosku o przyznanie grantu, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, otrzymała dofinansowanie w kwocie 44 999,40zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt komputerowy w ilości 16 laptopów dla uczniów i 6 laptopów dla nauczycieli został już zamówiony. Liczymy że dotrze do nas w niedługim czasie i najbardziej potrzebujący z terenu całej Gminy Baligród otrzymają od nas wsparcie.

Pomimo ciężkich czasów nie pozostajemy bierni i próbujemy działać w tej nowej rzeczywistości.