Kasa nieczynna

Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy:

Płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na konto nr: 75 8642 1012 2003 1205 0293 0030

Pozostałe płatności na konto nr:  82 8642 1012 2003 1205 0293 0001