Wizyty osobiste w Urzędzie Gminy

Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem epidemią COVID-19 (koronawirus) oraz w trosce o bezpieczeństwo petentów i pracowników urzędu Wójt Gminy Baligród zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie.

Wszystkie ważne sprawy należy przeprowadzić w miarę możliwości telefonicznie, pocztą tradycyjną lub elektronicznie (e-mail).

Kontakt z Urzędem Gminy Baligród na adres:
Urząd Gminy w Baligrodzie
ul. Plac Wolności 13
38-606 Baligród
e-mail ,
tel. 13 468 40 77.

Płatności dokonywać na rachunek bankowy:
Płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi konto nr:
75 8642 1012 2003 1205 0293 0030
Pozostałe płatności na konto nr:
82 8642 1012 2003 1205 0293 0001