Komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium RP, w tym w Województwie Podkarpackim koronawirusa COVID-19, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizytw Urzędzie Gminy wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa.
Sprawy, które nie wymagają osobistego przybycia do Urzędu Gminy prosimy załatwiać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Baligrodzie ul. Plac Wolności 13, 38-606 Baligród lub e-mail ,
tel. 13 468 40 77.

Płatności dokonywać na rachunek bankowy:

Płatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto nr:
75 8642 1012 2003 1205 0293 0030

Pozostałe płatności na konto nr:
82 8642 1012 2003 1205 0293 0001

 

Bezpośrednie numery telefonów na stanowiska pracy:

 1. Wójt – 13 468 40 77
 2. Sekretarz – 13 468 40 77
 3. Sekretariat – 13 468 40 77
 4. Podatki – 13 468 40 77 wew. 1
 5. Budownictwo – 13 468 40 77 wew. 2
 6. Gospodarka komunalna i działalność gospodarcza – 13 468 40 77 wew. 3
 7. Ochrona środowiska i leśnictwo – 13 468 40 77 wew. 4
 8. Skarbnik – 13 468 40 77 wew. 5
 9. Księgowość – 13 468 40 77 wew. 6
 10. Gospodarka gruntami i zarzadzanie kryzysowe – 13 468 40 77 wew. 7
 11. Urząd Stanu Cywilnego – 13 468 40 77 wew. 8
 12. Kasa – 13 468 40 77 wew. 9

Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać również drogą e-mail na adres: 

Prosimy przychodzić tylko w sprawach pilnych, wymagających niezwłocznego załatwienia.

Ponadto informujemy, że zostały odwołane dyżury prowadzone przez Przewodniczącego Rady Gminy Baligród w Urzędzie Gminy. Z Przewodniczącym Rady można kontaktować się pod nr tel: 665 577 211.

W innych sprawach kierowanych do Urzędu można także wykorzystać środki komunikacji elektronicznej:

– poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl

Ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy obowiązuje do odwołania.
O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z Urzędem Gminy dla wspólnego bezpieczeństwa.