XIX Sesja Rady Gminy w Baligrodzie

W dniu 6 marca 2020r. o godz.16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Baligrodzie odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Baligród.

Porządek  obrad sesji :

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności  obrad sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

4. Powołanie  Komisji Wniosków  i  Uchwał.

5. Rozpatrzenie projektów  uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020

6. Interpelacje, wnioski i zapytania  oraz odpowiedzi.

7. Sprawozdanie  Komisji Wniosków i Uchwał.

8. Zakończenie obrad sesji.