Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami

  1. Informacja o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami            

komunalnymi w Gminie Baligród od 01.03.2020 roku

Urząd Gminy w Baligrodzie zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy z dnia 13 lutego 2020 roku zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 01 marca 2020 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Za odpady zbierane w sposób selektywny:

Osoby fizyczne: 16 zł od osoby

 

Nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka za pojemnik z odpadami:

o pojemności 80 l –        11.28zł

o pojemności 120 l      – 16.93 zł

o pojemności 1100 l    – 54.17 zł

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

Osoby fizyczne: 64 zł od osoby

Nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka za pojemnik lub worek z odpadami:

o pojemności 80 l         – 45.12 zł

o pojemności 120 l       – 67.72 zł

o pojemności 1100 l     – 216.68zł

W związku ze zmianą stawek nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

Właściciele nieruchomości zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujący  bioodpady  stanowiące  odpady komunalne  w kompostowniku  przydomowym, mogą być zwolnieni z części opłaty. Zwolnienie wynosi 2zł  od każdego mieszkańca.

Aby uzyskać zwolnienie musi się złożyć deklarację.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (tj. z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 10 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Baligród poprzez ponowne wypełnienie i złożenie deklaracji w celu ustalenia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Właściciele gospodarstw agroturystycznych i przedsiębiorcy proszeni są o zgłoszenie do Urzędu Gminy celem aktualizacji deklaracji.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
pdf Deklaracja mieszkańcy 2020 221 KB
pdf Deklaracja nieruchomości niezamieszkałe 2020 223 KB