Gminny Dzień Kobiet

Wójt Gminy Baligród wraz z współorganizatorami (GOK Baligród LGD Nasze Bieszczady) zaprasza na Gminny Dzień Kobiet.