Dnia 4 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Baligrodzie została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku dawnej szkoły oraz zmiana sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej”. Wykonawcą prac będzie Firma JTB spółka z o.o.  Koszt realizacji inwestycji to 6 190 000 zł. Termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na wrzesień 2021 r.