Nieodpłatna Pomoc Prawna

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Lesku, Urząd Gminy w Baligrodzie informuje o sposobie funkcjonowania od dnia 1 stycznia 2020 r. dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nr 1 w Lesku, przy ul. Piłsudskiego 5

Nr 2 w Baligrodzie, przy ul. J. Duplaka 7

Informacja ws funkcjonowania nieodplatnej pomocy prawnej

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej