KOMUNIKAT

Wójt Gminy Baligród informuje, że dnia 15 stycznia 2020r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) z siedzibą w Sanoku, który prowadził obsługę rachunków Urzędu Gminy Baligród i podległych jednostek organizacyjnych
(przy zastosowaniu przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych). W wyniku podjętych czynności przez BFG,  Gmina Baligród jak i 33 inne samorządy z terenu województwa podkarpackiego utraciły 42,60% zgromadzonych na rachunkach środków finansowych.
W przypadku Gminy Baligród jest to kwota: 762032,81 zł.

Jako Wójt Gminy zapewniam, że przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim
Panią Ewą Leniart dołożę wszelkich starań, aby zminimalizować poniesione straty finansowe.