Ważny komunikat

URZĄD GMINY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z OGÓLNOPOLSKĄ RESTRUKTURYZACJĄ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WSZELKIE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ BALIGRÓD, GOPS W BALIGRODZIE REALIZOWANE BĘDĄ OD NAJBLIŻSZEGO MOŻLIWEGO TERMINU NIE WCZEŚNIEJ JEDNAK NIŻ OD 21 STYCZNIA 2020 R.

PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ W TYM CZASIE ŻADNYCH WPŁAT NA KONTO URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH