Zbiórka rzeczowa

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Arka wpisany do rejestru KRS 0000549090 zwraca się z prośbą o przeprowadzenie zbiórki rzeczowej wśród młodzieży szkolnej na terenie Gminy na rzecz bezdomnych i potrzebujących zwierząt. Przeprowadzenie takiej zbiórki w Szkołach umożliwi nie tylko pozyskanie środków materialnych potrzebnych dla opieki nad bezdomnymi zwierzętami, lecz także przyczyni się do uwrażliwienia dzieci i młodzieży na potrzeby humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz odpowiedzialności za ich los, co będzie odgrywało rolę wychowawczą i edukacyjną.