Obchody „Dnia Niepodległości” w Gminie Baligród

Obchody „Dnia Niepodległości” w Gminie Baligród odbyły się 11 listopada 2019 r.

Rozpoczęły się mszą św. w intencji poległych w walkach o wolność naszej Ojczyzny, w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Baligrodzie, którą odprawił proboszcz ks. Mirosław Augustyn. W uroczystości uczestniczyły władze gminy na czele z Wójtem Gminy Baligród Robertem Stępień, oraz dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą, Jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej Lesko, ZHP, Koło Łowieckie „Jarząbek „ OSP Baligród oraz  zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

Po zakończonym nabożeństwie nastąpił przemarsz wszystkich zebranych na cmentarz wojenny, gdzie odbyła się druga część obchodów.

Wójt Gminy Baligród Robert Stępień powitał wszystkich zgromadzonych. W swoim przemówieniu podkreślił, że Święto Niepodległości jest dniem narodowej dumy i radości. Przypomniał, że każdego dnia mamy szansę okazywać swój patriotyzm i możemy dowieść, że ofiara naszych przodków walczących o wolność i niepodległość nie były daremne. Proboszcz ks. Mirosław Augustyn odmówił modlitwę za poległych a następnie odśpiewano hymn narodowy.