lgd logo

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zaprasza na spotkanie informacyjne związane z organizowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania  działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.